UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
Główna O Mnie Galeria Publikacje Zajęcia Warsztaty Chata War. Kontakt Wyszukaj
liczba odwiedzin : Internetowe liczniki

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
w zakresie historii, ze specjalnością historia regionalna,
dydaktyka historii, historia mówiona


Strona poświęcona pracy zawodowej, związana z dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur, dydaktyką oraz edukacją regionalną dla studentów i doktorantów UWM w Olsztynie

Aktualności:
Miło mi poinformować, iż z dniem 30 stycznia 2018 r. zostałam wybrana w skład
Rady Naukowej Rady Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. -link-

Zapraszam do podejmowania badań naukowych... -link-


Zapraszam do wysłuchania wykładu:
  • Gwara warmińska - dawniej i obecnie, który wygłosiłam w ramach Czwartków z humanistyką, 23 XI 2017 r. Olsztyn - Wydział Humanistyczny UWM, dostępny on-line: -Video-


  • Zapraszam do czytania najnowszych publikacji:
    • Oral history we współczesnej edukacji szkolnej, w: Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. Anna Gołębiowska, Opole 2017, s. 57-70. -link-
    • Muzeum Ziemi Piskiej. Charakterystyka i pozyskiwanie zbiorów. Cz. 1. Muzealia etnograficzne, Znad Pisy 2017, nr 23, s. 242-251. -link-
    • Gwara warmińska: warsztaty dla nauczycieli, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 11, s. 12. -link-

    Zapraszam do polubienia stron Facebook-owych: